About Observation

Спостереження вчителя є важливою основою для індивідуалізації навчання учнів з особливими освітніми потребами. Саме спостереження дає можливість зібрати інформацію та дати відповідь на низку запитань. Спостерігаючи, пам'ятайте про такі правила:

1) Для того щоб ефективно спостерігати потрібно пам'ятайте правило: «Зупинись, подивись, послухай» Це впливає на якість спостереження!

Ілюстрація 1 до статті "Про спостереження"

2) Надавайте перевагу об'єктивним спостереженням (за потреби – детальним і описовим), та уникайте суб'єктивних.

• Об'єктивні

Наприклад: Андрійко кинув кубики на підлогу і вибіг із кімнати.

• Суб'єктивні

Наприклад: Андрійко був сердитим, він кинув кубики на підлогу і вибіг із кімнати.

• Детальні й описові

Наприклад: Андрійко грався з кубиками і запитав свого друга Ромчика, чи той не хоче будувати аеропорт разом з ним. Вони почали будувати аеропорт. Андрійко час від часу давав Роману вказівки, який кубик взяти і куди його поставити. Роман уважно слухав і виконував всі вказівки.

3) Дотримуйтеся алгоритму дій під час спостереження:

Ілюстрація 2 до статті "Про спостереження"

4) Спостерігаючи, фіксуйте не лише потенційні обмеження, але й сильні сторони дитини, на які можна опертися під час організації інклюзивного освітнього середовища.

Наприклад: Андрійко розуміє невербальні вияви емоцій і почуттів та сам активно користується невербальними засобами спілкування, що допомагає йому правильно реагувати у різноманітних ситуаціях.

5) Ми пропонуємо фіксувати Ваші спостереження за дитиною використовуючи структуру МКФ, а саме розділ «Діяльність та участь», але в логічній послідовності, коли вчителька чи вчитель бачить ученицю чи учня в різних ситуаціях:

• Міжособистісні взаємодії та стосунки.

• Життя в громаді, соціальне та громадське життя.

• Основні сфери життя (шкільне життя).

• Навчання та застосування знань.

• Загальні завдання та вимоги.

• Комунікація.

• Мобільність.

• Самообслуговування.

• Домашній побут.

Всі ці сфери діяльності та участі дитини є важливими, щоб організувати інклюзивне освітнє середовище.

6) Спостерігаючи за діяльністю та участю дитини, фіксуйте бар'єри, які перешкоджають повній та ефективній її участі в навчальному процесі. Крім того, намагайтесь визначити полегшуючі фактори, які допоможуть подолати виявлені вами бар'єри.

У навчальному тренажері фактори навколишнього середовища, які можуть виступати як бар'єрами, так і полегшуючими факторами, упорядковані за такими розділами:

• Продукти/вироби та технології.

• Природнє середовище та спричинені людиною зміни у ньому.

• Підтримка і стосунки.

• Ставлення.

• Служби/послуги, системи та політики.