Теми, охоплені програмою

Програму укладено за такими темами

Тема 1. Міжнародні та вітчизняні стандарти щодо основних засад у сфері забезпечення права на рівний доступ до якісної освіти.

Міжнародні документи:

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю,

Загальний коментар до статті 24 «Право на інклюзивну освіту»,

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я

 

Дослідження і стандарти:

«Профіль інклюзивного вчителя»,

«Огляд досліджень про інклюзивну освіту», 

«Визначення та класифікація інвалідності»,

«Підхід, заснований на правах, в інклюзивній освіті».

 

Вітчизняне законодавство у сфері інклюзивної освіти:

Конституція України,

Закон України: «Про освіту»,

Закон України: «Про повну загальну середню освіту»,

Закон України: «Про охорону дитинства»

Закон України: «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»,

Закон України: «Про соціальні послуги».

Сутність понять  «інклюзивне навчання», «особа з особливими освітніми потребами», «інклюзивне освітнє середовище» (див. у законодавстві).

 

Тема 2. Застосування МКФ для організації інклюзивного освітнього середовища.

Поняття про Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’яСтруктура та сутність застосування.

Структура і зміст розділу МКФ «Активність та участь». Застосування поняття «участь» та «діяльність» в освітньому процесі. Структура і зміст розділу МКФ «Фактори навколишнього середовища». Адаптована версія розділу МКФ «Фактори навколишнього середовища» для організації інклюзивного навчання (у розділі сайту, де безпосередньо відбувається навчання).

Поняття «бар’єри» та «фактори навколишнього середовища». Роль бар’єрів та факторів навколишнього середовища для організації інклюзивного освітнього середовища.

 

Тема 3. Практика активного спостереження для виявлення сильних сторін та потенційних обмежень у діяльності та участі дітей на основі навчального тренажеру «МКФ для інклюзивної освіти».

Поняття про педагогічне спостереження. Мета, завдання і організація процесу активного спостереження за дитиною у закладі загальної середньої освіти.

Структура спостереження за дитиною на основі МКФ. Виявлення сильних сторін та потенційних обмежень у діяльності дитини. Робота з практичними кейсами учнів.

Посилання на навчальний тренажер «МКФ для інклюзивної освіти»

 

Тема 4. Виявлення в освітньому процесі  бар’єрів та полегшуючих факторів в навколишньому середовищі за допомогою навчального тренажеру «МКФ для інклюзивної освіти».

Набуття практичних навичок фіксування наявності чи відсутності труднощів у діяльності та участі дитини в освітньому процесі. Робота з практичними кейсами учнів.

Набуття практичних навичок фіксування бар’єрів та полегшуючих факторів у навколишньому середовищі, що перешкоджають або сприяють повній та ефективній участі дитини в освітньому процесі. Робота з практичними кейсами учнів.

Універсальні рекомендації щодо організації повної та ефективної участі дитини в освітньому процесі.

Посилання на навчальний тренажер «МКФ для інклюзивної освіти»